MATHS WORKBOOKS

Ezio mathematics workbooks for grade 4, 5 and 6 respectively are skillfully compiled to supply primary school learners with enough exercises to learn the mathematical concepts needed to form the base knowledge they need for high school. These exercises are designed to firstly boost the confidence of the child by starting with easier mathematical challenges before gradually enhancing the level of difficulty. My primary school tutors use this book with great results. The Ezio Gr 7 book is supplied with complete explanations as well as answers where more detailed explanations are supplied.

READ MORE | LEES MEER

WISKUNDE WERKBOEKE

Ezio-wiskunde werkboeke vir graad 4, 5 en 6 word vaardig saamgestel om aan laerskoolleerders genoeg oefeninge beskikbaar te maak sodat hulle wiskundige konsepte wat die basiskennis vir hoërskool vorm kan leer.

Hierdie oefeninge is ontwerp om eerstens die vertroue van die kind te verhoog deur te begin met makliker wiskundige uitdagings voordat die moeilikheidsgraad geleidelik verhoog word. Die Ezio Gr 7 boek word met volledige verduidelikings sowel as antwoorde met meer in-diepte verduidelikings ook verskaf.

MATHS ANALOG TIME

MATHS ANALOG TIME

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE ANALOOG TYD

WISKUNDE ANALOOG TYD

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS DIGITAL TIME

MATHS DIGITAL TIME

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE DIGITALE TYD

WISKUND DIGITALE TYD

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS GRADE 3 MULTIPLICATION MATHS

MULTIPLICATION MATHS GRADE 3

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

WISKUNDE GRAAD 3 MAAL & DEEL

WISKUNDE GRAAD 3 MAAL & DEEL

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

MENTAL MATHS GRADE 3

MENTAL MATHS GRADE 3

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

HOOFREKENE WISKUNDE GRAAD 3

HOOFREKENE WISKUNDE GRAAD 3

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

MATHS GRADE 4

MATHS GRADE 4

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE GRAAD 4

WISKUNDE GRAAD 4

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS GRADE 5

MATHS GRADE 5

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE GRAAD 5

WISKUNDE GRAAD 5

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS GRADE 6

MATHS GRADE 6

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE GRAAD 6

WISKUNDE GRAAD 6

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS GRADE 7 BOOK 1

MATHS GRADE 7 BOOK 1

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE GRAAD 7 BOEK 1

WISKUNDE GRAAD 7 BOEK 1

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS GRADE 7 BOOK 2

MATHS GRADE 7 BOOK 2

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE GRAAD 7 BOEK 2

WISKUNDE GRAAD 7 BOEK 2

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

MATHS GRADE 7 COMBINED

MATHS GRADE 7 COMBINED

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

ANSWER SHEET

Download your answer sheet in PDF format.

WISKUNDE GRAAD 7 GEKOMBINEER

WISKUNDE GRAAD 7 GEKOMBINEER

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.

ANTWOORDSTEL

Laai U antwoordstel af in PDF formaat.

LEARN MATHS GRADE 8-9

LEARN MATHS GRADE 8-9

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

MY WISKUNDE LEERBOEK GRAAD 8-9

MY WISKUNDE LEERBOEK GRAAD 8-9

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.