ECONOMICS GRADE 7 WORKBOOK

Economic Management Science is still a mandatory subject from Grade 7 to 9. The unique Economic & Management Science workbook contains explanations and exercises for Grade 7 learners. As experience has shown, the concepts for this subject are often not captured in Grade 7 satisfactorily and learners tend to find this subject challenging in Grade 8 and 9.

EKONOMIE GRAAD 7 WERKBOEK

Hierdie vak is tans verpligtend vir Gr. 7-9. Die werkboek bevat goeie verduidelikings en oefeninge vir Gr. 7’s. As hierdie konsepte reeds in Gr. 7 goed vasgelê is, is die skuif na Gr. 8 en Gr. 9-werk baie eenvoudiger.

Hierdie werkboek bevat vrae en antwoorde om onderwysers by te staan met die aanbieding van die inhoud in die EBW-werkboek.

ECONOMICS GRADE 7

ECONOMICS GRADE 7

HARD COPY

Place your order below for a hard copy. Collection can be arranged immediately.

EKONOMIE GRAAD 7 WERKBOEK

EKONOMIE GRAAD 7 WERKBOEK

HARDEKOPIE

Plaas U bestelling hieronder vir 'n hardekopie. U kan aflewering binne 7 dae verwag.